На 25.10.2019 г . във връзка с провеждане на общо събрание и педагогически съвет,

учебните часове и дейностите за първа и втора смяна

ще се проведат с намалена продължителност, както следва:

От Ръководството

Общо събрание и педагогически съвет