Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Наблюдението на пасажа на Меркурий пред Слънцето

Наблюдение на пасажа на Меркурий пред Слънцето, направени в двора на НПМГ.