На 20.11.2019 г. ще се проведе педагогически съвет и учебните часове ще бъдат по следния график:

За повече информация виж тук

Педагогически съвет на 20 ноември 2019 г.