На 05.12.2019 г . (четвъртък) във връзка с провеждане на педагогически съвет и на родителски срещи, учебните часове и дейностите за първа и втора смяна да се проведат с намалена продължителност, както следва:

Първа смяна Втора смяна
7:30 – 8:00 13:00 – 13:35
8:10 – 8:40 13:45 – 14:20
8:50 – 9,20 14:30 – 15:05
9:40 — 10:10         5 мин. междучасие 15:25 -16:00             5 мин. междучасие
10:15 — 10:45       5 мин. междучасие 16:05 — 16:40         5 мин, междучасие
10:50 — 11:20       5 мин. междучасие 16:45 — 17:20         5 мин, междучасие
11:25 – 11:55 17:25 – 18:00

Заповед на директора на НПМГ

Намалени часове на 5.12.2019 г.