На 14.01.2020 г . във връзка с провеждане на общо събрание и педагогически съвет, учебните часове и дейностите за първа и втора смяна ще се проведат с намалена продължителност, както следва:

Заповед на Директора [тук]

От Ръководството

Общо събрание и педагогически съвет