Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Справяне със стресови ситуации по здрав начин

На 25.01.2020 от 10.30 в залата за танци НПМГ ще се проведе среща на Работната група на родители, учители, ученици и приятели на НПМГ.

По време на уъркшопа ще има лекционна част и упражнения свързани с уменията от емоционалната интелигентност, които помагат за регулиране на емоциите в стресови ситуации. Ще отговорим на въпросите: Кога стресът се превръща във вредната му форма – дистрес, а страхът преминава в хронична форма или в най-интензивния му вариант – паниката? Кои нагласи засилват усещането за стрес и кои ни помагат да го преодолеем и да намерим възможно най-доброто решение? Кои възприятни позиции помагат за регулиране на емоциите и за по-обективна преценка? Как да повишим вярата в себе си? Как да се подготвим психически преди изпит, труден разговор или друг вид предизвикателство? Упражнения за изграждане на здравите нагласи и дискусия с примери за справяне със стресови ситуации.

За участие, моля регистрирайте се чрез следната форма:

[Форма за регистрация]

Очакваме Ви!