Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед № РД 09-155/24.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУ 01-1996/24.01.2020 г. на Началника на РУО София-град Ви уведомяваме за следното:

  1. Дните от 27.01.2020 г. до 04.02.2020 г. (включително) са определени за неучебни.
  2. 05.02.2020 г. е междусрочна ваканция.
  3. Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.  както следва:
  1. Олимпиади, състезания и извънкласни форми не се отменят.
  2. Седмичното разписание за II учебен срок ще бъде качено на сайта на НПМГ до 31.01. 2020 г.

От Ръководството на НПМГ