Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Намалени часове на 7.02.2020 г. – педагогически съвет

На 07.02.2020 г . (петък) във връзка с провеждане на педагогически съвет, учебните часове и дейностите за първа и втора смяна да се проведат с намалена продължителност, както следва:

Първа смяна Втора смяна
7:30 – 8:00 14:00 – 14:30
8:10 – 8:40 14:40 – 15:10
8:50 – 9:20 15:20 – 15:50
9:40 – 10:10     5 мин. междучасие 16:10 -16:40       5 мин, междучасие
10:15 – 10:45    5 мин. междучасие 16:45 – 17:15      5 мин, междучасие
10:50 – 11:20    5 мин. междучасие 17:20 – 17:50      5 мин, междучасие
11:25 – 11:55 17:55 – 18:25

Заповед на директора на НПМГ