Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

На 04.03.2020 г . (сряда) във връзка с провеждане на педагогически съвет, учебните часове и дейностите за първа и втора смяна да се проведат с намалена продължителност, както следва:

Първа смяна Втора смяна
7:30 – 8:00 14:00 – 14:30
8:10 – 8:40 14:40 – 15:10
8:50 – 9:20 15:20 – 15:50
9:40 – 10:10     5 мин. междучасие 16:10 -16:40       5 мин, междучасие
10:15 – 10:45    5 мин. междучасие 16:45 – 17:15      5 мин, междучасие
10:50 – 11:20    5 мин. междучасие 17:20 – 17:50      5 мин, междучасие
11:25 – 11:55 17:55 – 18:25

Заповед на директора на НПМГ

Окончателно класиране на отборите

Място Отбор Училище Град
1 Малък взрив Американски колеж София
2 Гиртеб СМГ „Паисий Хилендарски“

ПЧМГ

София
2 Не Прави Моята Грешка НПМГ „Акад. Любомир

Чакалов“

София
2 Мистерио СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ГПЧЕ „Симеон Радев“

Радомир

Перник

Отборът на НПМГ (Христа-11в, Трифон 11в, Петър 12в) се класираха на второ място в Националното състезание „Турнир на маладите физици“.

Техен Ментор беше Цанимир Александров.

Браво на екипа!

Пожелаваме още успехи!

На основание заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 5 февруари 2020 г. с начало 9:00 ч.

Разпределение на ученици по кабинети в НПМГ:  7 клас

Учениците да се явят не по-късно от 08:15 ч. в сградата на НПМГ. Всички участници да носят документ за самоличност, който съдържа снимка и информация за учебно заведение – лична ученическа карта или бележник, химикал, пишещ синьо и комплект чертожни инструменти.