Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 05.02.2020 Г.

На основание заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 5 февруари 2020 г. с начало 9:00 ч.

Разпределение на ученици по кабинети в НПМГ:  7 клас

Учениците да се явят не по-късно от 08:15 ч. в сградата на НПМГ. Всички участници да носят документ за самоличност, който съдържа снимка и информация за учебно заведение – лична ученическа карта или бележник, химикал, пишещ синьо и комплект чертожни инструменти.