Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Преуставен учебен процес

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед РД01-114 от 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е се преустановява учебният процес от 06.03.2020 до 11.03.2020 г. включително. Учебните занятия се възстановяват на 12.03.2020 г. по график.

В този период се отменят всички областни кръгове на олимпиади по предмети.

Родителската среща за 10 клас остава.

Ръководството на НПМГ