Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

12 и 13 март 2020 г. – неучебни дни

Уважаеми ученици, родители и учители,

Дните 12.03.2020 г. и 13.03.2020 г. са обявени за неучебни.

За сведение:

Заповед на директора на НПМГ