Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Важна информация!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение и затварянето на училищата от понеделник (16 март 2020 г.) учениците ще бъдат обучавани в електронна среда: в зависимост от учебната програма за деня ще получават материали за подготовка, упражнение или домашна работа. Колегите ще изберат подходящите форми за преподаване съобразно спецификата на предмета, но се нуждаем и от Вашето съдействие като наши партньори в процеса на обучение. Има много ученици, които все още не са активирали профилите си в електронния дневник, а за да започнем работа е необходимо всеки от тях да проверява ежедневно съобщенията си в Школо – това ще бъде начинът за първоначалното свързване учител – ученици.

Апелираме да окуражавате децата си да изпълняват поставените задачи редовно и отговорно, за да не се отрази извънредната ситуация на обучението им.

Не се колебайте да се свържете с нас при възникването на различни въпроси.

С пожелание да бъдете здрави,

Ръководството на НПМГ