Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Призив към родителите!!!

Уважаеми родители,

От 17 март 2020 г. в НПМГ ще се провежда обучение в електронна среда. Всеки учител ще уведоми учениците
си за избрания начин на свързване и обучение.

В зависимост от учебната програма за деня учениците ще получават материали за работа и ще трябва да дават обратна връзка на учителите си – чрез задаване/отговаряне на въпроси, изпълняване на проекти, домашна работа и др. в определен от учителя срок. Ако учителят желае да проведе видео-конферентна връзка с класа, то учениците ще бъдат предварително уведомени за часа, в който трябва да са пред устройството за комуникация.

Отсъствия НЯМА да се пишат, но преподаденият в електронна среда материал НЯМА да бъде преподаван отново при завръщането ни в училище. Учителите ще проверят и оценят степента на усвояването му.

Много родители задават въпроса: „Необходимо ли е детето да се регистрира, то използва моя профил?“ Да, необходимо е. Учителите ще изпращат материалите до учениците и ако ученикът НЕ е регистриран, няма да получава нищо. Затова за пореден път апелираме всички ученици да активират профилите си в електронния дневник, защото основната комуникация ще минава през Школо.

С уважение,

Ивайло Ушагелов