Емоционално и психологическо здраве

Уважаеми родители, с оглед извънредната ситуация и принудителната социална изолация се налага да бъдем грижовни, освен за физическото си здраве и за емоционалното и психологическо съхраняване на най-близките си. Децата ни са поставени в ситуация, противоестествена на потребностите за възрастта…