Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Емоционално и психологическо здраве

Уважаеми родители,

с оглед извънредната ситуация и принудителната социална изолация се налага да бъдем грижовни, освен за физическото си здраве и за емоционалното и психологическо съхраняване на най-близките си.

Децата ни са поставени в ситуация, противоестествена на потребностите за възрастта им, което усложнява отношенията ни с тях.

Ако наблюдавате необичайна обърканост, тревожност, нарушена конценрация или свръхмерна активност, сигнализирайте!

Калина Джамбазова, училищен психолог, на разположение за консултации  9-15ч.- 0884503198, k.dzhambazova@npmg.org

Открити линии за онлайн консултиране:

ДАЗД, https://sacp.government.bg

ДПБ, http://bgpsychologists.wordpress.com

БАП, www.psychotherapy-bg.org