Празнична програма на столични училища по повод 11 май – ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий, организирана от Регионално управление на образованието – София-град и Столична община.

Начало-11 май 2020 11 часа.
https://youtu.be/vF-clmS2wdQ

Празнична програма на столични училища по повод 11 май