Програма за провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика 29.06. – 01.07 2020 г.  [тук]

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА 29.06. – 01.07 2020 Г.