Във връзка с извънредната епидимична обстановка няма да се проведат награждаванията на класираните на призови места на 69. Национална олимпиада по математика

Съобщение!!!