Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Съобщение!!!

Във връзка с извънредната епидимична обстановка няма да се проведат награждаванията на класираните на призови места на 69. Национална олимпиада по математика