На 1.07.2020 г. от 10:00 часа до 12:00 часа в 20 кабинет може да дойдете и да си видите писмените работи от Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас.

СЪОБЩЕНИЕ!!!