Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Условия и примерни решения на задачите от 69. Национална олимпиада по математика 30.06.2020 г.

9 – 12 клас – II ден