Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

На 29.09.2020 г. ще се проведе общо събрание на членовете на УН при НПМГ “Акад. Л. Чакалов”.

Поканата може да намерите и на сайта на УН.

Уважаеми родители,

Първата обща родителска среща за новоприетите осмокласници ще се проведе в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ от 18:30 часа съобразно графика:

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки Ви молим да присъства само по ЕДИН представител от семейство.

 

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София с одобрен проект за финансиране от ПУДООС “Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда” по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София с одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София с одобрен проект за финансиране по Национална Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „ Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“

За шестнадесета поредна година под патронажа на Посолството на Руската федерация в България се проведе Международният ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на образованието и науката.

Въпреки обстоятелствата с епидемичната обстановка дистанционно в конкурса участваха стотици деца от почти всички области на България, Република Молдова, Руска федерация, Република Казахстан. Авторитетно жури оцени детските творби и отличи най-добрите от тях.

Учениците от област София-град се класираха в следните раздели:

  • Раздел „Проза“

Възрастова група 8. – 12. клас

Първа награда: Велизара Захариева – 12. клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“

Втора награда: Дамяна Захариева – 10. клас , НГПИ „ Св. Лука“

  • Раздел „Медийни презентации“

Възрастова група 8. – 12. клас

Поощрителна награда: Дамяна Захариева – 10. клас, НГПИ „ Св. Лука“

Поздравления за наградените участници в конкурса и техните научни ръководители  Ерина Янев – НГПИ „ Св. Лука“, Красимира Атанасова-Иванова – НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

С пожелания за нови творчески успехи!

Протокол за класиране на учениците, подали заявления за участие в четвърти етап на класиране
Записването на класираните ученици ще се извърши на 10.08.2020 г. /понеделник/ от 10.00 часа до 12.00 часа в деловодството на  НПМГ.
Необходими документи:
  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от акта за раждане

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Днес, 06.07.2020 г. в 16.30 часа са изтеглени документи от профил Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език.

По този начин незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в профил Математически с разширено изучаване на  Английски език са 2 /две/.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране:

Работното време на комисията:

Място на подаване на заявления:

Необходими документи:

Класирането учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявяване на списъка с класираните ученици:

Записване на класираните ученици:

Необходими документи:

Дейностите са регламентирани съгласно Заповед № 1492/30.07.2020г. на Директора на НПМГ.