Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Свободни места след трети етап на класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране:

Работното време на комисията:

Място на подаване на заявления:

Необходими документи:

Класирането учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявяване на списъка с класираните ученици:

Записване на класираните ученици:

Необходими документи:

Дейностите са регламентирани съгласно Заповед № 1492/30.07.2020г. на Директора на НПМГ.