УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ са както следва:

 • Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език – 1 място
 • Математически – Разширено изучаване на чужд език – Немски език – 1 място

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране:

 • от 04.08.2020 г. до 07.08.2020 г.

Работното време на комисията:

 • от 9.00 часа до 13.00 часа и от 13.30 часа до 18.00 часа.

Място на подаване на заявления:

 • деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

 • заявления за участие в класирането /по образец/
 • оригинал на свидетелство за основно образование
 • копие от служебна бележка с резултатите от изпитите
 • декларация за обработка на личните данни

Класирането учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Обявяване на списъка с класираните ученици:

 • на 07.08.2020 г., след 18.00 часа

Записване на класираните ученици:

 • на 10.08.2020 г. от 09.00 часа до 12.30 часа

Необходими документи:

 • заявление и информационна карта /по образец/
 • копие от акта за раждане

Дейностите са регламентирани съгласно Заповед № 1492/30.07.2020г. на Директора на НПМГ.

Свободни места след трети етап на класиране
Tagged on: