Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Изтеглени документи от профил Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Днес, 06.07.2020 г. в 16.30 часа са изтеглени документи от профил Математически – Разширено изучаване на чужд език – Английски език.

По този начин незаети места след трети етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в профил Математически с разширено изучаване на  Английски език са 2 /две/.