Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Четвърти етап на класиране

Протокол за класиране на учениците, подали заявления за участие в четвърти етап на класиране
Записването на класираните ученици ще се извърши на 10.08.2020 г. /понеделник/ от 10.00 часа до 12.00 часа в деловодството на  НПМГ.
Необходими документи:
  1. Заявление /по образец/
  2. Копие от акта за раждане