НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ София с одобрен проект за финансиране от ПУДООС „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ по Националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Одобрен проект – „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“