Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Одобрен проект – НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София с одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” София с одобрен проект за финансиране по Национална Програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „ Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“