Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Общо събрание на Училищното настоятелство

На 29.09.2020 г. ще се проведе общо събрание на членовете на УН при НПМГ “Акад. Л. Чакалов”.

Поканата може да намерите и на сайта на УН.