На 29.09.2020 г. ще се проведе общо събрание на членовете на УН при НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

Поканата може да намерите и на сайта на УН.

Общо събрание на Училищното настоятелство