Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Откриване на учебната 2020/2021 година

Откриването на учебната 2020/2021 г. ще бъде на 15.09 от 9 часа в двора на гимназията присътвено само за 8 и 12 клас. Във връзка със създадената противоепидемична обстановка носенето на цветя не е желателно. Вместо това ще бъде поставена кутия за дарения, които ще бъдат използвани за изграждане на открита класна стая. Ще бъде облагородено дворното място на входа на НПМГ (обособяване на цветни алеи, закупуване на пейки, монтиране на тенис-маси).

Събраните средства ще допълнят спечеления от училището проект „Обичам прородата и аз участвам“.

Останалите класове ще започнат учебната година присъствено в класните стаи по график както следва:

9 клас от 10:30 часа
30 31 32 33 34 35 36 37 38
10 клас от 11:00 часа
10а 10б 10в 10г 10д 10е 10ж 10з 10и
10 11 12 14 15 16 17 22 25
11 клас от 11:30 часа
11а 11б 11в 11г 11д 11е 11ж 11з 11и
30 31 32 33 34 35 36 37 38