Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

В навечерието сме на един свят ден – 1 ноември – Деня на народните будители.

Ден, в който изразяваме нашето дълбоко преклонение пред всички българи, посветили силите и живота си за нашата независимост и национално достойнство.

 

Уважаеми колеги, 

Поздравявам Ви с Деня на народните будителите и Ви пожелавам здраве и много енергия, за да продължите да поддържате вечно жив българския дух.

 Честит празник!

 

С уважение,

Ивайло Ушагелов

Директор 

на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“

 

С решение на Педагогическия съвет на НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ от учебната 2021/2022 година ще се предложи държавен план-прием след завършен четвърти клас.

Колективът на Гимназията е убеден, че обучението на ученици в ранна възраст е отлична основа за успешното им развитие в областта на математиката и природните науки в гимназиален етап. Новаторството и традициите са неотменна част от нашата работа и ние не се страхуваме от новото предизвикателство. Готови сме да приемем следващото поколение НПМГ-ении още в 5. клас.

Балообразуването ще се извършва съгласно изискванията на Наредба 10 на МОН и в него ще участват следните състезания:

1. Олимпиада по математика – областен кръг.

2. Европейско кенгуру.

3. Пролетни математически състезания.

4. Математика за всеки.

Регламентът за прием ще бъде обявен на сайта на Гимназията след 1 декември 2020 г.

На 6.10.2020 г. на церемония в РУО – София-град бяха връчени грамоти, сертификати и награди на отличените ученици и на научните им ръководители от националният кръг на XVIII Национална олимпиада по информационни технологии.

Наградените ученици от НПМГ са:

Лауреат е Георги Балджиев от IX клас.

С награда за второ място в категория „Приложни програми“ е отличен проектът на Георги Балджиев и Теодор Вангелов от IX клас.

Със сертификати за научно ръководство на проект са отличени и ръководителите на участниците от град София в националния кръг на XVIII Национална олимпиада по информационни технологии.

ИВО ЛОЗАНОВ И ЯВОР ЙОРДАНОВ от 11 “з” клас от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – СОФИЯ
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ – Г-Н ЛЮДМИЛ ЙОВКОВ – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
с Първа награда на тема
„Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на воден разтвор на LiCl с ниска масова концентрация“
от 48-мата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема: „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика” проведена на 2 – 4 октомври 2020 г. в София

Интервю с Иво Лозанов:

Мотивацията ни да работим по този проблем беше пряко свързана със VII-мия МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА МЛАДИТЕ ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛИ (IYNT), който се проведе през 2019 г.

На място ни беше поставена задачата да се изследва физично явление, което изисква да се познават конкретни характеристики на водните разтвори на електролити.

Понеже на самия турнир нямаше много време и изисквания за прецизност, не беше възможно детайлно изследване.

Така след като се върнахме в България, решихме да проведем по-задълбочено проучване по темата за специфичния топлинен капацитет на водните разтвори на електролити.

След около 8 месеца теоретична и експериментална работа достигнахме до резултати. С помощта на г-н Йовков ги систематизирахме във вид на научна статия и отново с негова помощ успяхме да я публикуваме в брой 4 на списание “Математика” 2020 г. Заглавието на статията е: “Математически модел за експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на водни разтвори на електролити с ниска масова концентрация”.  

След публикацията на проекта, той беше представен от нас на Младежката сесия на 48-мата Национална конференция по въпросите на обучението по физика.

Там разработката беше отличена с първа награда от сформираното научно жури измежду над 15 други проекта. Това са нашите първи стъпки в науката, като преживяването ни подейства изключително мотивиращо. 

Класиране – младежка сесия