Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Първа награда – Училищен институт към БАН

Седмата ученическа научна сесия на Училищния институт към БАН се проведе в периода 10 – 12 ноември 2020 г. До участие бяха допуснати 68 ученически проекта и разработки. Броят на авторите на тези разработки надхвърля 100. Застъпените научни направления са следните:

  1. Информатика и информационни технологии.
  2. Математика.
  3. Биология – биомедицина и биоразнообразие.
  4. Хуманитарни и обществени науки.
  5. Интердисциплинарни проекти.
  6. Изобразително изкуство.

Явор Йорданов и Иво Лозанов, ученици в 11. клас в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, и техният научен ръководител и учител по математика д-р Людмил Йовков взеха участие в секцията „Интердисциплинарни проекти“ със своята научна разработка „Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет на воден разтвор на LiCl с ниска масова концентрация“. Научното жури в състав акад. Петър Кендеров, чл. кор. проф. Илза Пъжева, инж. Еми Халаджова и др. удостои екипа с престижната Първа награда. През септември т. г. проведеното от Иво Лозанов, Явор Йорданов и д-р Людмил Йовков изследване беше успешно публикувано на страниците на списание „Математика“ (бр. 4/2020), а през октомври отново получи Първа награда в 48-та Национална конференция на въпросите по обучението по физика. Иво, Явор и г-н Йовков са категорични, че ще продължат със своите лабораторни изследвания в търсенето и извървяването на нелекия път към науката.