Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Награда за презентация в Европейската нощ на учените

Радинела Бръмчева от 9 клас участва с презентация в “Европейската нощ на учените 2020”.

Teмата на представеният проект бе „Генетично разнообразие, опазване и съхранение на възкръсващото растение Ramonda serbica Panĉ. в България”,
разработена под ръководството на д-р Галя Петрова, учител по Биология и ЗО.

Презентацията беше класирана на престижното второ място в конкурса.

Честито и поздравления за успеха!