Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Преподавателската работа е съвкупност от минипрофесии, споделя учителя по Математика от НПМГ в София Елена Димова

Прочетете цялото интервю в статията във вестник “Аз-буки”