Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Разпределение по училища на учениците до 6. клас

Разпределение по зали на учениците от 7. клас, явяващи се в НПМГ

Поредно признание за НПМГ!

 

В 4-тия Национален конкурс за STEM науки в България госпожа Галя Петрова, учител по биология и здравно образование, е удостоена  с награди в категориите : учител “STEM AMBASSADOR” и “SUPER STEM EUROPE Наука”.

Удостоена е и с грамота за трето място за дигитален образователен ресурс в  Педагогическия конкурс “Новатори в образованието – 2020”, организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към Великотърновския Университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Поздравления за госпожа Петрова и с пожелания за още успехи!