Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Разпределения – Областен кръг на олимпиадата по математика

Разпределение по училища на учениците до 6. клас

Разпределение по зали на учениците от 7. клас, явяващи се в НПМГ