Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Във връзка с участието в Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ на 05.06.2021 г. Ви уведомяваме, че:

  1. Всеки ученик се допуска за участие при представяне на един от следните документи за самоличност – лична карта, лична ученическа карта, задграничен паспорт или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки.
  2. Декларация за информирано съгласие за публично публикуване на резултатите и за видеозаснемане се представя в деня САМО в случай, че има ОТКАЗ от публикуване на резултатите и видеозаснемане.
  3. За модулите „Талантлив физик“ и „Талантлив химик“ участниците имат право да ползват непрограмируем калкулатор и чертожни инструменти. Останалите помощни материали се предоставят с изпитните варианти.
  4. За модул „Талантлив биолог“ се допуска използване на цветни моливи при изобразяване на фигури и схеми.
  5. На всички модули участниците трябва да пишат със СИН химикал.
  6. Разпределението на учениците по зали за всеки модул ще можете да изтеглите на 04.06.2021 г. от системата за регистрация за състезанието.

Необходими пособия за Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“