Приключи кампанията за прием на ученици след завършен 4. клас

Последният приет ученик е с бал 537,9850 под номер 176 в таблицата с класирани ученици.
В двете паралелки са записани по 28 ученици. Надплановите 4 бройки са резултат от приема на техните близнаци в редовните 52.