Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Незаети места след четвърти етап на класиране

Класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че на 20.08.2021 г. са изтеглени документите от профил „Математически“ – Разширено изучаване на чужд език – Английски език.

По този начин незаети места след четвърти етап на класиране в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ към 23.08.2021 г. са както следва:

Документи се приемат до 26.08.2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в деловодството на НПМГ.

Необходими документи:

Класиране – 30.08.2021 г., след 14.00 часа.

Записване –  31.08.2021 г. от 09.00 часа до 12.30 часа.

Класирането на учениците, подали заявление е съгласно утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.