Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

ВАЖНО: РЕГИСТРАЦИЯ ДО 08.10.2021
За регистрация
ДО 08.10.2021 използвайте формуляра тук:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfBFIGwsM7M36F5v9…/viewform
Регламент:
Краткият филм задължително трябва:
-да носи послание
-да бъде на чужд език
-да бъде с продължителност -до 10 мин.
Може да бъде изготвен индивидуално или в екип, без изискване към средствата използвани за заснемането му.
Участниците могат да се възползват от уъркшоп за регистрираните,на който професионалисти ще дадат полезни съвети и информация как да се организира процеса, за постигане на желания резултат в срок. Датата и часа ще бъдат допълнително съобщени.
На ваше разположение ще има консултанти за следните работни езици на фимите: английски език-Михаела Александрова, Теодора Димитрова, Елвира Димитрова, испански език- Григорова, Елвира Димитрова, руски език- Йорданка Маринова, немски език- Мариела Давидова.
Работата с консултантите само за регистрирани участници следва да се проведе до 20.10.2021.

НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” с одобрен за изпълнение проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.  Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“

По проекта бяха доставени 113 лаптопа за ученици Dell Latitude 3190 Education 2-in-1

29 лаптопа за учители Lenovo ThinkPad L14 Gen2

и 1 универсален шкаф за зареждане на лаптопите LANDE / LN-CS22U6060-BL-541-B1

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката за организиране на тържественото откриване на учебната година Ви уведомяваме следното:

5а – 22 каб; 5б – 25 каб;

8а – 10 каб; 8б – 11 каб; 8в – 12 каб; 8г – 14каб; 8д – 15каб; 8е – 16каб; 8ж – 17каб.

9г – 33каб; 9д – 34 каб; 9ж – 35 каб;

10в – 36 каб; 10д – 37 каб; 10ж – 38 каб; 10и – 39 каб;

11а – 44каб; 11е – 45каб; 11ж – 46 каб; 11и – 47 каб

9а – 33каб; 9б – 34каб; 9в – 30каб; 9е – 36каб; 9з – 37каб; 9и – 38каб;

10а – 39каб; 10б – 44каб; 10г – 45каб; 10е – 46каб; 10з – 47каб

11б – 48каб; 11в – 32каб; 11г – 43каб; 11д – 35каб; 11з – 49каб

В часа на класа ще се коментират организационни въпроси и ще се направи инструктаж във връзка с мерките срещу Ковид!

Времето, предвидено за помощ на осмокласници да се регистрират и сменят пароли в MS Taems, е от 9:00 до 9:50 в кабинетите по информатика, а от 11:45 се организира същата процедура за всички петокласници. 

От ръководството

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за новоприетите ученици в V и VIII ще се проведат от 18.30 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ ,при спазване на противоепидемичните мерки, както следва: