Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за новоприетите ученици в V и VIII ще се проведат от 18.30 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ ,при спазване на противоепидемичните мерки, както следва:

  • на 7 септември 2021 г за V клас;
  • на 8 септември 2021 г. за VIII а, б и в клас;
  • на 9 септември 2021 г. за VIII г, д, е и ж клас.
  •  
Родителска среща – 5. и 8. клас