Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Родителска среща – 5. и 8. клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за новоприетите ученици в V и VIII ще се проведат от 18.30 часа в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ ,при спазване на противоепидемичните мерки, както следва: