Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Откриване на учебната година

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката за организиране на тържественото откриване на учебната година Ви уведомяваме следното:

5а – 22 каб; 5б – 25 каб;

8а – 10 каб; 8б – 11 каб; 8в – 12 каб; 8г – 14каб; 8д – 15каб; 8е – 16каб; 8ж – 17каб.

9г – 33каб; 9д – 34 каб; 9ж – 35 каб;

10в – 36 каб; 10д – 37 каб; 10ж – 38 каб; 10и – 39 каб;

11а – 44каб; 11е – 45каб; 11ж – 46 каб; 11и – 47 каб

9а – 33каб; 9б – 34каб; 9в – 30каб; 9е – 36каб; 9з – 37каб; 9и – 38каб;

10а – 39каб; 10б – 44каб; 10г – 45каб; 10е – 46каб; 10з – 47каб

11б – 48каб; 11в – 32каб; 11г – 43каб; 11д – 35каб; 11з – 49каб

В часа на класа ще се коментират организационни въпроси и ще се направи инструктаж във връзка с мерките срещу Ковид!

Времето, предвидено за помощ на осмокласници да се регистрират и сменят пароли в MS Taems, е от 9:00 до 9:50 в кабинетите по информатика, а от 11:45 се организира същата процедура за всички петокласници. 

От ръководството