Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Два проекта на ученици от НПМГ спечелиха първа награда в секция “Биология, биомедицина, биоразнообразие и химия“ на VIII ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН:

  1. „Уред за възпроизвеждане на организми и култури (Инкубатор)”, разработен от Спас Власаков (12з клас) с научен ръководител д-р Галя Петрова и
  2. „Експериментално определяне на специфичен топлинен капацитет като функция на температурата на водни разтвори на LiCl” в съавторство от Иво Лозанов и Явор Йорданов (12з клас) и научен ръководител д-р Людмил Йовков.

Да им пожелаем още много успехи и занапред!

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂