Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Национална природо – математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ София с одобрен проект за финансиране по Модул 2 „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“, Дейност 1 „Цялостен ремонт на физкултурен салон“ по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

https://npmg.org/wp-content/uploads/2021/12/NPMG-01-1-scaled.jpg