Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

На XVIII Национална младежка научно-приложна конференция, организирана от Федерацията на Научно-техническите съюзи в България, двама наши ученици спечелиха първа и втора награда. Първото място бе за Александър Николов от 12г клас, който представи  доклад на тема „Анализ и изследване на лекарства чрез изкуствен интелект“, а второто място бе присъдено на Михаела Папаринова от 12а клас с доклад на тема „Биоинформатика“. Представените доклади са включени и в сборникa с научни доклади към конференцията.

Д-р Галя Петрова е учител на нашите изключително успешни ученици.

Пожелаваме им все по-големи успехи на научното поприще!