Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Олимпиада по електроника и информатика в ТУ-София

Олимпиада по електроника и информатика в ТУ-София

За трета година Факултет Електронна Техника и Технологии на ТУ-София ще проведе олимпиада по електроника и информатика. Подробна информация може да видите в прикачения файл, както и на посочените линкове.

Мотивацията ни за прилагане на подобна форма, за предварителен прием на студенти, се обуславя от постигнатите резултати при предходните олимпиади, както и от трайното ни убеждение, че най-високата успеваемост, по време на следването при нас, е на студентите, които идват от профилирани училища с изучаване на предмети в областите електроника, информатика, компютърна техника, софтуерно инженерство, също и от математически и езикови гимназии. Естествено и тяхната последваща реализация във водещи фирми от секторите електрика, автомобилна електроника, информационни и комуникационни технологии, е изключително успешна.

Отворени сме за бъдещи контакти и форми на сътрудничество. За допълнителна информация и контакти може да посетите нашия сайт: https://fett.tu-sofia.bg/

С най-добри пожелания,

проф. дтн инж. Иво Илиев

Декан на ФЕТТ, ТУ-София