Разпределение по стаи на областния кръг на олимпиадата по математика в НПМГ

Списъкът ще се актуализира ако има пропуснати ученици!

Предварително разпределение на учениците за областен кръг по математика