Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 17.03.2022 година състезание по математика „Европейско кенгуру“.

С разрешение на Националната комисия, поради необходимостта да се коригират някои данни, подадени некоректно от училищата, се наложи да забавим с няколко часа обявяването на резултатите. Молим да бъдем извинени за това закъснение!

РЕЗУЛТАТИ 1 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 2 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 3 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 4 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 5 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 6 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 7 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 8 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 9 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 10 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 11 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 12 КЛАС

Публикуваме резултати само за учениците от Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица, за които НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” е определено за училище-координатор. Резултати за другите райони на София-град може да намерите на сайта на СМГ.

· Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до Директора на имейл адрес npmg@npmg.org не по-късно от 17:00 ч. на 30.03.2022 г.

· Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи разглежда сигналите, взима решение по тях и актуализира протоколите с резултатите на явилите се ученици.

· Актуализираните протоколи са окончателни и не могат да бъдат променяни.

Родителите, които НЕ са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от състезанието за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи!

Уважаеми ученици и родители!

На 26.03.2022 г. НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ е домакин на Пролетното математическо състезание за ученици от 4. клас.

Състезанието ще започне в 9:00 часа и е с продължителност 4 ч. 30 мин. За участие в състезанието учениците, разпределени в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, трябва да се явят, както следва

Всички участници трябва да имат документ за самоличност.

Разпределението на ученици по зали можете да видите ТУК.

Списък на учениците от 4 клас, които са заявили желание да се явят на Пролетно математическо състезание

Списък с разпределение по стаи ще бъде публикуван на 25.03.2022 следобед.

Ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.00 ч.

Ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 26.03.2022 г. в 08.30 ч.

Отговори на национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2021/2022 проведено на 17.03.2022

Уважаеми колеги, ученици и родители,

Уведомяваме Ви за писмо от националната комисия относно математическо състезание „Европейско кенгуру“.

В таблицата с отговори има техническа грешка на предходния вариант с верният отговор на задача 25 в 6. клас е 144.

Приложеният файл е с коригираната таблица.

Идеята на проекта е да подпомогне дейността на организации и лица, отговорни за грижата към тях. С цел изготвянето на инициативата е необходимо осигуряването на дълготрайни хранителни продукти като брашно, захар, олио, макаронени изделия, консерви, пакетирани хранителни продукти (кашкавал, сирене, колбаси и др.), захарни изделия (бисквити, вафли и др.). Играчките е необходимо да са в добро състояние, запазени и да не съдържат малки и остри частички.

Кампанията ще се състои на 19-20.03.2022 г. и 26-27.03.2022 г. в сградата на НПМГ от 11 до 16 часа.

Ще ви очакваме и нека заедно да бъдем причината за нечия усмивка! 

За контакт (нашата инстаграм страница): @mig_za_shtastie 

На 01.04.2022 г. ще се проведе ден на отворените врати в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ .

Събитието има за цел да представи обучението по математика, природни науки и география през предстоящата 2022/2023 учебна година. Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия и биология.

Програма на мероприятието:

  1. 9:30 – 10:30 часа в танцовата зала – среща с Ръководството на Гимназията и запознаване с компонентите на балообразуването за различните паралелки.
  2. 10:30 – 12:00 часа – представяне на профилираното обучение в НПМГ:
  3. математика: 12 кабинет;
  4. биология: 20 кабинет;
  5. физика: 30 кабинет;
  6. химия: 42 и 43 кабинет;
  7. география: 39 кабинет.

При възникнали допълнителни въпроси, представители на Ръководството ще бъдат на разположение до 12 часа.

Очакваме Ви!

График за защити на НОИТ – София-град-областен кръг

Freedom Droids / Програма

Въведение в социалните дейности

1.Въведение в социалните дейности. Какво е доброволчество и неправителствен сектор?
2.Видове организации и начини на сдружаване. Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел и закон за читалищата. Как да учредим ЮЛНЦ? Как да формулираме мисия, визия, цели?
3.Доброволчество. Как да бъдем доброволци? Как да организираме доброволчество? Управление на задачи, доброволци и процеси.
4.Практика – включване в доброволческа акция.
5.Практика – организиране на доброволческа акция.
6.Благотворителност. Набиране на средства и финансиране на кауза.Crowdfunding. Организиране на събития. Управление на кампании.
7.Практика – организиране на благотворително събитие – музика.
8.Практика – организиране на благотворително събитие – гейминг.
9.Практика – организиране на благотворително събитие – физически труд.
10.Практика – организиране на благотворително събитие – онлайн.
11.Корпоративна социална отговорност. Комуникация и управление.
12.Практика – представяне на каузата ни пред бизнеса.

Повече информация за новия проект, който започваме заедно с Тротоара.

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас са обявени на сайта на Софийска математическа гимназия https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2022/03/08/5827/rezultati-za-iv-v-i-vi-klas-ot-oblastniya-kryg-na-olimpiadata-po-matematika-prez-2021-2022-uchebna-godina/ .