Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

КЛУБ ПО СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО В НПМГ

Freedom Droids / Програма

Въведение в социалните дейности

1.Въведение в социалните дейности. Какво е доброволчество и неправителствен сектор?
2.Видове организации и начини на сдружаване. Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел и закон за читалищата. Как да учредим ЮЛНЦ? Как да формулираме мисия, визия, цели?
3.Доброволчество. Как да бъдем доброволци? Как да организираме доброволчество? Управление на задачи, доброволци и процеси.
4.Практика – включване в доброволческа акция.
5.Практика – организиране на доброволческа акция.
6.Благотворителност. Набиране на средства и финансиране на кауза.Crowdfunding. Организиране на събития. Управление на кампании.
7.Практика – организиране на благотворително събитие – музика.
8.Практика – организиране на благотворително събитие – гейминг.
9.Практика – организиране на благотворително събитие – физически труд.
10.Практика – организиране на благотворително събитие – онлайн.
11.Корпоративна социална отговорност. Комуникация и управление.
12.Практика – представяне на каузата ни пред бизнеса.

Повече информация за новия проект, който започваме заедно с Тротоара.