Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Резултати от “Европейско кенгуру”

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 17.03.2022 година състезание по математика „Европейско кенгуру“.

С разрешение на Националната комисия, поради необходимостта да се коригират някои данни, подадени некоректно от училищата, се наложи да забавим с няколко часа обявяването на резултатите. Молим да бъдем извинени за това закъснение!

РЕЗУЛТАТИ 1 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 2 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 3 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 4 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 5 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 6 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 7 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 8 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 9 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 10 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 11 КЛАС

РЕЗУЛТАТИ 12 КЛАС

Публикуваме резултати само за учениците от Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица, за които НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” е определено за училище-координатор. Резултати за другите райони на София-град може да намерите на сайта на СМГ.

· Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до Директора на имейл адрес npmg@npmg.org не по-късно от 17:00 ч. на 30.03.2022 г.

· Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи разглежда сигналите, взима решение по тях и актуализира протоколите с резултатите на явилите се ученици.

· Актуализираните протоколи са окончателни и не могат да бъдат променяни.

Родителите, които НЕ са дали съгласие за публикуване на резултати, могат да разберат фиктивния номер на детето си от училището на ученика.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от състезанието за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!

Пожелаваме Ви много бъдещи успехи!