Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов"

Решения и критерии за оценяване НОМ 9 -12 клас (1 ден)

https://npmg.org/wp-content/uploads/2022/04/nom2022_Solutions_day1-1.pdf
Файл с решенията и критериите